Honlap Tartalom (Térkép)

  Jobbik MM - Magyar Gárda – aggályaink – beépülés - belső elhárí


A Magyar Gárda és az állambiztonsági iratok átadása, figyelemmel Magyarország lakóinak biztonságára

(avagy: aggályok – beépülés – feldolgozás - belső elhárítás – biztonságunk kockázatai)A Magyar Gárdáról és az állambiztonsági iratok átadását vizsgáló bizottságról szóló hírek apropójából az alábbiak szerint jellemzem, elemzem Magyarország lakóinak biztonsági helyzetét, a rendszerváltás óta működő, magyar Kormányok biztonsági szolgáltatási kötelezettségének tükrében.


A Jobbik Magyarország Mozgalomnak-nak a Magyar Gárda ötlete és az MDF-es Für Lajos volt honvédelmi miniszter részvétele ismét lázba hozta a MÉDIÁT illetve a magyar közvéleményt, kivéve azokat, akik tudják a törvényi kötelezettségüket vagy akiket nem is érdekel, akik nem is értik és akik tesznek rá. Egy új „színfolt” a magyar leleményesség palettáján, bár igaz, hogy fekete, amit pikánsan színesít az árpád sávos és „szereti a célba lövést” is, kérdés, hogy a „cél(tábla)” mozogjon (szaladjon) vagy álljon (egy fal mellett) vagy mindegy?!

A Magyar Gárda ötletéről megjelent vélemények alapján lehet elmélkedni, vizsgálni a történelmi hasonlóságokat, a neonácizmus terjedését, a „színek harmóniáját”, a céllövő egyletek szaporodását, a jogszerűséget, a rendszerváltás óta elképesztően önsors rontó magyar módszerek szaporodását, a hangulatkeltést, a pártháború egy új csatáját, a pozícionálások fokozását, na meg a „nemzetvédelmi jó szándékot”?! Érdekes kérdés, hogy kik a hazai és/vagy külföldi „szponzorok, testvérek”, mert ettől fogva nemzetközivé tehető a téma és ennek feldolgozása is?! Ezektől a szellemi önkielégítésektől azonban nem megyünk előre, hanem cselekedni kell haladéktalanul, ha még nem történt volna meg! Hiszen az élet egy dinamikusan változó folyamat, ahol, ha valamit nem tudtunk megelőzni, akkor folyamatában kell kezelni, nosza!

EMBEREK, a megoldás egyszerűbb, mint gondolnátok! Azonnal, többcsatornásan be kell épülni a Gárdába (ha még nem történt volna meg?!), fel kell dolgozni a szervezetet, folyamatában ellenőrizni (környezettanulmányok, figyelések, lehallgatások, stb) a történéseket és megalapozottan indokolt esetekben beavatkozni (bomlasztás, kihallgatások, eljárások, előzetesek, stb), biztosítva az alkotmányvédelmet és a BIZTONSÁGunkat minden vonatkozásban! Ezért is fizetjük adóforintjainkat! A meditálások, a jogszerűségek, a felháborodás közbeni időveszteség, kockázatnövelés mellett remélem, hogy a törvény szerinti alkotmányvédelemmel törvényileg kötelezettek (a rendőrség, a titkosszolgálatok, az ügyészség és/vagy aki még illetékes) már MINDENT tudnak a szervezésről, a kezdésről, „az állományról”, a programról, a tervekről. Hiszen azért fizetjük adóforintjainkat, hogy a mindenkori Kormányok maradéktalanul teljesítésék a lakosság(+cégek) és az ország felé irányuló biztonsági szolgáltatásaikat! Szervezzék meg és adjanak elég pénzt a rendvédelemnek ehhez! Mit akarnak ugyanis az egyszerű, jó szándékú cégek és emberek: nyugodtan dolgozni, élni, a kereslet-kínálat alapján üzletelni, tanulni, egészségesnek maradni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, szórakozni, a fizetésből és a nyugdíjból úgy élni, hogy az élet ne rövidüljön meg tőle! A pártok, a politika és ezek emberellenes torzói egyre elviselhetetlenebb, kényszerű kellékei az emberek mindennapi, nyugodt(?) életének!

Reméljük, hogy az országot befolyásoló nemzetközi biztonsági kockázatok mellett a „belföldi” biztonsági kockázatok negatív hatásait is megelőzik vagy legalábbis hatékonyan kezelik (titkosszolgálatok,rendőrség, ügyészség, bíróságok)!

Gondolatban játsszunk el egy kicsit a fenti „megoldási javaslatommal”.

Tegyük fel, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal(NBH) hatáskörébe tartozik az ügy, mivel belföldi. Esetleg az alkotmányos rendet is sérti, esetleg szélsőséges, a társadalomra veszélyes(ezek ugye alapvetően oda tartoznak a törvény szerint). Kérdés, hogy az illetékes politikusok ki merik-e osztani az ügyet az NBH-ra. Ezek után az NBH vállalja-e, hiszen a 2006 augusztusi, szeptemberi és októberi események után elmarasztalhatták(ki tudja?) Őket az előrejelzéseik elégtelensége, hiányosságai miatt. A Kormányigények teljesítéséhez viszont minimum Kormány hozzáértés, Kormány együttműködés és a MI pénzünk, az adófizetők pénze is kell, megfelelő mértékben. Kérdés, hogy szervezetileg, szakemberek vonatkozásában, ügynökhálózatban, pénzügyileg mennyire van felkészülve az NBH ilyen belföldi eseményekre. Van-e beépülő emberük, akár több is, mert ide messze nem elég egy, sőt, az sem baj, ha legalább 3-10 fő lenne. Tegyük fel, hogy az NBH részéről valami felvállalható ebből. Na akkor az jön, hogy a pártháborúk miatt a részben „megfertőzött” munkatársak közül a „jobbosok” mit fognak az operatív lépésekből kiszivárogtatni a GÁRDA szervezői, tagjai számára, ami hatástalaníthatja az egész beépülést, sőt a beépülőknek rossz esetben életveszélyes is lehet. Mi a megoldás? Egyrészt már régen egy kézbe kellett volna szervezni a nemzetbiztonsági szolgálatok belső ellenőrzési (elhárítási) részlegeit (meghagyva jelenlegi helyüket és függelmi viszonyaikat is). Ezeknek a belső ellenőrzési szervezeti egységeknek az irányítását a szolgálatokat irányító miniszter közvetlen közelébe kellene szervezni (a jelenlegi törvényi kereteken belül is megoldható). Ekkor rá lehet telepedni a nemzetbiztonsági törvény alapján a szolgálatok munkatársainak „nemkívánatos pártos tevékenységére” is, de ezt a hasznosságot sem látja át senki a legilletékesebbek közül vagy nincs hozzá elég „kemény legény”,de kár! Másik aspektus az, hogy a Gárda egy feltételezett külföldi szponzora alapján a feladatok egy részét ki lehetne adni „alvállalkozásba, albérletbe” egy külföldi szolgálatnak, mely ha EU-s országé, akkor szalonképesebb, mintha nem! Persze mindehhez pénz, pénz és pénz meg felkészülési, berendezkedési idői kell, ami még most sem felesleges, mert a jövőben még MINDEN is lehet ebből és még más szervezkedésekből, húzásokból is, mert a MAGYAR nagyon találékony! Ebben a bekezdésben foglaltak fikciók voltak, de lehet, hogy részben realitások is!?

A fenti hírek hallatán fussuk át milyen is a Bennünket, munkahelyeinket és a környezetünket érintő biztonságunk, a mindenkori Kormányoknak a felénk irányuló biztonsági szolgáltatásai, a rendszerváltás óta. Döntsük el, hogy nyugodtak lehetünk-e vagy követelnünk kell az optimálisabb rendvédelmi támogatást és a személyes részvétellel járó civil kontrollt!

A fentiek alapján is láthatjuk, hogy a BIZTONSÁG ma változó biztonságot jelent egy változó világban. A régebbi felfogás szerinti katonai biztonság, fenyegetettség ma már jelentősen kibővült, például: Politikai fenyegetés (pl. a belső politikai instabilitás, a működésképtelen államok, a terrorizmus, az emberi jogok megsértése); Gazdasági fenyegetések (pl. a szegénység, a gazdasági olló szélesebbre nyílása a szegény és gazdag országok között, a nemzetközi pénzügyi re­cesszió, egy gazdaságilag erős, vagy éppen instabil szomszédos ország hatása, kalózkodás); Környezeti vagy emberi tevékenység eredményeként bekövetkező fenyegetések (pl. a nukleáris katasztrófák, a globális ökológiai változások, a termőföld vagy a vízkészletek elhasználódása, az élelmiszerhiány és egyéb források hiánya); Társadalmi fenyegetések (pl. a kisebbség-többség közti konfliktusok, a túlnépesedés, a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a fekete­ kereskedelem, az ellenőrizetlen migráció, a betegségek).

A felsoroltakból a rendvédelem és azon belül is a magyar nemzetbiztonsági (titkos) szolgálatok által kezelendő biztonsági területtel foglalkozom, mert a többit úgyis ismerik vagy érzik a bőrükön, a hétköznapjaikban.

Hetedik érzékemmel úgy érzem (de az is lehet: biztosan tudom?!), hogy jogilag, szervezetileg, szakmailag, pénzügyileg, politikai irányításilag, szakmai rátermettségileg, tapasztalatilag, nemzetközi kapcsolatilag nem biztos, hogy fel van készülve az illetékes szervezet egy Magyar Gárda című jelenségnek az adófizetők számára történő húzós, gyors és hatékony megoldására, kezelésére, ha erre egyáltalán szükség lenne. Ebben pedig nem a hivatott szervezet a hibás, hanem a rendszerváltás óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok össztársadalmi, (párt)politikai, szabályozási, szervezési, irányítási, költségvetési kezelése, azaz lesüllyesztése, leértékelése, a rendszerváltás óta megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kockázatok általi elvi felértékelődésüktől eltérő gyakorlatú kezelésük! Melyek ennek a magyar társadalom számára nem túl biztonságos helyzetnek az egyes jellemzői és megoldási irányai?

 • A rendszerváltáskor Antall-Boross a körülményekhez képest elfogadhatóan kiszervezte a BM-ből a titkosszolgálatainkat, melyeket nemzetbiztonsági szolgálatokká keresztelt át az „élet célszerűsége”. Az átszervezés személycseréket is jelentett, amelyek többsége szükséges volt, de voltak indokolatlan áldozatok is, ami óhatatlanul mindig volt és lesz is. Ma már az állományokban csak 20-30% a rendszerváltás előttiek aránya, hacsak közben még jobban le nem csökkent ez az arány.

 • A vezető kormánypártban, az MSZP elnökségében fontos szerepeket betöltő, a hon- és a rendvédelemhez kapcsolódó két jelenlegi és egy volt miniszter valamint egy államtitkár, azaz négyen sokkal markánsabban képviseljék a BIZTONSÁGot még akkor is, ha egy baloldali Kormánynak ez nem feltétlenül a célterülete. Ugyanis hiába törődnek az esélyegyenlőséggel, a társadalmi szolidaritással, az igazságossággal, a társadalmi rétegekkel, az oktatással, az egészségüggyel, a nyugdíjasokkal, a fiatalokkal, a nőkkel, a családokkal, a kisebbségekkel, stb, ha közben a nemzetközi és belföldi biztonsági kockázatok nőnek, alattomosabbakká válnak, stb és ezáltal rontják a közbiztonságot, a cégek és a lakosság működési, életminőségi nyugalmát, növelik vagyonaiknak és (emberi) értékeiknek is a kockázatát. Jelenleg sem követi a biztonsággal való komplex törődés (szervezés, irányítás, költségvetés, együttműködés, stb) a nemzetközi és a belföldi kockázatok által determinált szükségleteket! Kiemelendő viszont az, hogy végre a nemzetbiztonság visszakapta önálló miniszteri posztját, ami egyrészt szólhat a nemzetbiztonsági szolgálatok súlyának, szerepének kiemeléséről. Másrészt szólhat a várhatóan távozó miniszter személyének is. Remélem, hogy az első feltételezésem a meghatározóbb!

 • Sejtve-tudva az ország költségvetési gondjait, mégis adófizetőként is azt kezdeményezem, hogy például 2006 óta a biztonságunk („reál értékének megfelelő”) szinten tartásához szükséges évi plusz 10 milliárd forint nagyságrendű tételt ki kell gazdálkodni, mert a biztonsági kockázataink nem csökkennek, hanem nőnek! A védendő értékek pedig ennél nagyságrendekkel nagyobbak, mint például az emberi értékek, a vagyoni értékek, a cégértékek, a nyugodtabb élet és a nyugodtabb munka! Biztonságpolitikusként tudom, hogy az emberi életek és a cégéletek milyen növekvő kockázatoknak van kitéve, melyek növekvő megelőzést és növekvő védelmet igényelnek.

 • A Kormányban és a koalícióban valószínűleg az SZDSZ képviseli a biztonságban is a liberálisabb politikát, ami egy tartós világbéke esetén helyénvaló lenne viszont nemhogy nincs itt a világbéke, de napról napra romlik a helyzet. Egyértelmű, hogy legalább 2002 óta az SZDSZ szorgalmazza a baloldali koalícióban az ügynök ügyek és az állambiztonsági iratok nyilvánosságát, kutathatóságát, stb. Az MSZP többségű Kormány meg kénytelenül, kelletlenül asszisztál ehhez, ami koalíciós szempontból kétségtelenül egy jelentős kényszer is lehet! Viszont állampolgári-adófizetői szempontból ez jelentősen csökkenti a magyar cégek, emberek biztonságát, jelentős erkölcsi-anyagi kárt okozva. Az ügynökügyekkel, a levéltári ügyekkel ciklusonként, néha évente zaklatott nemzetbiztonsági szolgálatok nehéz helyzetbe kerültek, kerülnek folyamatosan. Az állományból bárki joggal gondolja, hogy egyszer majd Ő következik, amikor a pártháborúk vagy „szépkorú, de talán még egészséges politikusok” ezt hozzák elő ismét. Csökken a jó szakemberek száma, csökkenhet a jó képességű jelentkezők száma, ami a szolgálatok hatékonyságát és ezáltal biztonságunk védelmét lerontja. Tudni kell, hogy egy nemzetbiztonsági tiszt kiképzése, gyakorlati felkészítése 3-5 év, ami igen jelentős beruházás(tízmilliós nagyságrendű). Ilyen értékeket dobunk ki, amikor az ügynök és levéltári ügyekkel végrehajtott „politikai habverést” csinálnak egyesek. Fontos megjegyezni, hogy a biztonság és a liberalizmus akár ellentétes fogalmaknak is deklarálható, de szebb, ha azt mondjuk: optimalizálandó és harmonizálandó fogalmak. Röviden megfogalmazva: a mai nemzetközi és belföldi helyzetben a biztonságra igen veszélyes minden liberális eszme, mert politikusaink biztonságpolitikai érzéke és felfogása enyhén szólva sem jó, sőt nagyon rossz! Biztonságpolitikai felfogásuk költségvetési szemléletű, pedig a biztonság nem költségvetési kategória! Tehát az SZDSZ liberalizmusa a biztonságunkat érintő területeken sokszorosan káros, állampolgár és rendvédelmi költségvetés ellenes, mert direktben rontja a nemzetbiztonsági szolgálataink rövid és hosszú távú eredményességét! Végezetül az egészben az a szörnyű, hogy az SZDSZ itt nem egy társadalmi küldetést lát el, hiszen egyrészt 17-18 év után már a kutyát sem érdekli az 1989 előtti állapot, de a magyarok 95%-át bizonyára nem. Másrészt, ha valaki azt hiszi, hogy ezt a témát le lehet zárni, az egy együgyű ember, mivel bárki, bármikor felvetheti, hogy nem MINDEN ügynök és nem MINDEN levéltári irat került nyilvánosságra. Ennek csak akkor lesz vége, ha elmúlik például még egy évtized vagy több és kihalnak a kihalandók. Harmadrészt az SZDSZ ezt talán egy szűkebb szavazótábor megtartása és/vagy megszerzése érdekében teszi, miközben az adófizetők pénzéből, a nemzetbiztonsági szolgálatok évi mintegy 40 milliárdját leértékeli, a hatékonyságát beláthatatlanul lecsökkenti, a biztonságunkat kockáztatja! Tehát az SZDSZ aktívan közreműködik a nemzetbiztonsági terület átpolitizálásában, leértékelésben pedig BIZTONSÁG nélkül Ők sem politizálhatnak majd.!

 • Az SZDSZ az élharcosa a rendvédelmi szervezeteink civilesítésének is, melyből most a Rendőrség kapta a legtöbb pofont. Kétségtelen, hogy általában a civil kontroll fontos eszköze a demokráciának, de nem mindegy, hogy mikor, ki, miben, hogyan, mennyire, miért. A Hivatásosok Szolgálati Törvényének módosításánál a szakmát alig hallgatták meg, de legalábbis nem vették figyelembe véleményüket a nagyokos politikusaink! Nem volt széleskörű hatásvizsgálat! Mi az eredménye: NEM KAPNAK CIVIL SZAKEMBERT EGYES FONTOS TERÜLETEKRE! Ismét az adófizetők pénzén, a biztonságunk rovására elindult egy „kényszercivilesítés”, aminek nem ez a módja, nincs itt ily módon még az ideje! Alkalmazni kell a civil kontrollt a parlamenten keresztül. Ahol csak lehet a közvetlen személyes állampolgári részvételt is biztosítani kell, de az alattomos és szaporodó biztonsági kockázataink kezelését ezzel ne gyengítsük meg, alaptalan és dilettáns politikusi pacifizmusból, hatalmi mámortól, szavazatszedés érdekében, amikor épp a szavazóknak ártunk, amiről esetleg nem is tudnak, mert nem is látják át!

 • A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok mintegy évi 40 milliárdos költségvetésének hatékonysága, teljesítményértéke jelentősen leromlott! Annak a 40 milliárdnak a hatékonysága, aminek reálértékét az 1998-2002-höz képest nem őrizték meg, de még egyes bérekét sem, nemhogy a dologi kiadásokét! Ezzel a baloldali kormányciklusokban eltaszították maguktól a szolgálatokat, ami nem okos dolog, a világon sehol, mert ezek a szolgálatokat a Kormányok és az ország érdekében, elkötelezetten kell működtetni! 2002 óta a Kormány, de most, 2007 januárjától az új HSZT, KTV, KJT szerint csökkennek a szolgálatokban dolgozók kedvezményei, juttatásai. Ez újabb gyengítési hatást jelent, az eddig még jelentősebb presztizsű szolgálatoknak. A világ okos országaiban tudják, hogy titkosszolgálatok voltak, vannak és lesznek, így ellenünk irányulóak is maradnak bőven, amelyeket ellensúlyozni kell a sajátjainkkal. Azt is tudják, hogy ezt alapvetően nem szövetségi alapon, hanem nemzeti önállóság alapján kell megoldani, mert hasznos egy szövetségi összeborulás (NATO, EU, EBESZ, ENSZ, stb), de a „házasságokban” nem örökérvényű a harmónia, sőt a válások is szaporodnak(van, ahol még figyeltetik is egymást a házastársak, mert a harmadik fél csábítása örökkévaló szituáció!). Ezekkel együtt az okos kormányok megbecsülik a titkosszolgálataikat, a legjobban fizetettek a köztisztviselők között(vannak országok, ahol 50-100%-kal „vezetnek”), a legtöbb kedvezményt kapják, sőt nyugdíjasaikat is magasabb szinten becsülik meg. Soha ne felejtsük el, hogy a szolgálatok emberei alkalmanként az életüket is kockáztatják értünk, a feladataik teljesítéséért, szemben egy felettük döntő irodai politikussal! Én azt feltételezem, hogy a Kárpát medencében Magyarország még sokáig lesz külföldi kémek „sportpályája”, amit még a történelmünk is megalapozhat, ha belegondolnak! Ne tegyünk mást, ha nem muszáj, de legalább tudjunk róluk, tudjanak róluk a szolgálataink, mert különben teljesen ki vagyunk szolgáltatva!

 • A nemzetbiztonságot, a titkosszolgálatainkat nem célszerű teljesen elkülönítve kezelni és elemezni a teljes magyar védelmi rendszertől, hiszen ebbe munkamegosztás vonatkozásában még beletartoznak: honvédség, rendőrség, vám-pénzügyőrség és még mások is. Az állampolgárok biztonságának szempontjából a leghatékonyabb, ha a teljes magyar védelmi rendszert együtt vizsgálják, kezelik szervezésileg, vezetésileg, irányításilag, költségvetésileg és főleg együttműködésileg. Ilyen Kormány késztetéssel, igyekezettel nem találkozni, bár a kétharmados törvények miatt kevés is a remény a változtatásokra viszont ezzel együtt is a biztonságunk még folyamatosan romlik! Igaz a pártháborútól még jobban!

 • Néhány mintavételes példa arra, hogy a világbékétől hogyan távolodunk és hogy jelennek meg újabb és újabb , alattomosabbnál alattomosabb, nemzetközi és belföldi, közvetett és közvetlen biztonsági kockázatok(a teljesség és a sorrendezés igénye nélkül), amelyeknek legfeljebb csak egy részét enyhíthetik szövetségi kapcsolataink(ENSZ, EU, NATO, EBESZ, stb):

  • terrorizmus, lásd NATO és EU országok eseményei, összefogásai(angol, spanyol, német, olasz, stb), felkészülései

  • globalizáció hátrányai

  • környezetszennyezés

  • felmelegedés(üvegházhatás)

  • járványok, egészségügyi veszélyek

  • nemzeti infrastruktúrák biztonsága(vízellátás, gáz-olajellátás, villamos energia ellátás, távközlés, informatika, uthálózat, stb)

  • vallási-kulturális-kisebbségi-etnikai problémagócok

  • fegyver és kábítószer csempészet

  • Putyin „jóhiszemű figyelmeztetése(?)” az USA radarrendszerének telepítésével kapcsolatban: „…. egymás elpusztításának veszélyét is kockáztatjuk…”

  • az orosz „helyfoglalás” az Északi sarok alatt(olajmezők, nyersanyag, stb)

  • a fogyóban lévő energiahordozók, nyersanyagok

  • az évek folyó informatikai háború (vírusok, spy szoftverek, SPAM-ek, stb)

  • a küzdelem a világűrért: több ezer műhold(ezek többsége valószínűleg kém műhold), műholdak sikeres lelövési kísérlete (Kína)

  • a tömegpusztító fegyverek terjedése (Irán, Korea, stb)

  • a nemzetközi szervezett bűnözés érdekszférái

  • túlnépesedés(Afrika, Kína, India, arab országok, stb)

  • az EU országok lakosságának „öregedése”, fogyása, eltartási problémák

  • emberi-állati-növényi klónozás

  • génkutatások eredményei

  • az emberi élet meghosszabbodása

  • speciális fegyverek és fegyver rendszerek fejlesztései(lézer, mikrohullám, vegyi, kémiai, atom, stb)

  • a hagyományos és atomfegyver korlátozások vonatott végrehajtása

  • bizonytalan, működésképtelen országok

  • védelmi fegyverrendszerek telepítése(a közelmúltban: USA-Lengyelország-Csehország, régebbi: Moszkva körül a GALOS rakétavédelmi rendszer 100 rakétával, stb)

  • a NATO és az EU szövetségből kimaradtak

  • a magyar pártháborúnak a 17-18 éve tartó, újabb és újabb csatái

  • a XXI. századi többpárti diktatúrák Magyarországon

  • az alkotmányosság és a jogrend magyarországi megsértései

  • a képzettségben, a vagyonban, a jövedelemben, az életformában pozíciót szerző társadalmi elitek és a leszakadó társadalmi rétegek ellentétei

  • a külföldi magyarsághoz való viszonyok változásai (például USA-ban élőkhöz és a Kárpát medencében élőkhöz)

  • USA-EU-JAPAN-KÍNA-OROSZORSZÁG politikai, gazdasági, katonai, hatalmi egyensúlyának, befolyásainak változásai

  • természeti katasztrófák: földrengések, árvizek, szökőár

  • nemzetközi és belföldi pénzügyi-gazdasági folyamatok

  • a monetáris-fiskális rendszerek és a civil érdekek ütközései

  • egyéb kockázatok


Összegezve: NYUGALMAT, BIZTONSÁGOT AKAR AZ EMBEREK TÖBBSÉGE, DE OKOSAN ÉS GAZDASÁGOSAN, MEGFELELŐ CIVIL KONTROLL MELLETT!

FONTOS, HOGY A JELENLEG FOLYÓ SZELLEMI POLGÁRHÁBORÚT NE VÁLTSA FEL GYAKORLATIASABB!


Baja, 2007.08.05.


Várhalmi Miklós biztonságpolitikus

www.varhalmi.hu 

A PDF formátumú dokumentumok olvasáshoz,
az Adobe Reader program letölthető az alábbi helyről:

Megtekintés vagy letöltés: PDF formátumban, RTF formátumban
Nyomtatás Hivatkozás küldése
Honlap Tartalom (Térkép)

Dr. Várhalmi A. Miklós (PhD) * H-6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3. * SKYPE név: vamiklos * Tel: +36-21-2525010 * Fax.: +36-79-326581 * varhalmi.miklos(kukac)baja(pont)hu