Honlap Tartalom (Térkép)

  Magyarországot támadják ezek az ellenségeink a hírszerzés szerint

A magyar titkosszolgálatok válsága és soha nem látott mélypontja avagy Lázár János a „biztonságunk bajnoka”!?!

(a „Magyarországot támadják - ezek az ellenségeink a hírszerzés szerint”című cikk nyomán: www.napi.hu, Papp Zsolt, 2015.07.10.)

 

 

A Magyar Köztársaság tízmillió tulajdonosának, adófizetőjének nyújtandó állami biztonsági szolgáltatás minőségének 2010 óta felgyorsult és jelentős romlása egy cikk tükrében és hátterében!

(az eredeti cikk szövegrészei idézőjelben vannak és a részcímei kivételével normál betűvel íródtak, míg az állampolgári véleményem szövegrészei kövér betűsek)

 

„Magyarországot támadják - ezek az ellenségeink a hírszerzés szerint”

 

„Az Információs Hivatalnál már lezajlott az átszervezés, az elhárításért felelős Alkotmányvédelmi Hivatalban viszont most kezdőnek a nagy átszervezések.”

 

Minden átszervezés kulcsa az ok illetve a cél, az időzítés, a tudatosság, a szakszerűség, a hatásvizsgálat és meghatározóan az átszervezést motiváló politikai-társadalmi-gazdasági-biztonsági-szakmai-kormányzati-kormánypárti-egyéni érdekviszonyok és ezek aránya, súlyozása. Lehet tippelni, hogy mely érdekelemek nyertek!?!

 

„A hírszerzést felügyelő Lázár János felsorolta, ki van épp Magyarország ellen.”

 

Ezt is csak egy hozzá nem értő és túlhatalommal, netán egy miniszterelnöki utód-önjelölt tudattal rendelkező politikus teheti meg, aki sajnos nincs tudatában annak – és senki nem akarja/meri figyelmeztetni erre vagy nem hallgat senkire – hogy ezzel milyen elképesztő és tartós károkat okoz az országnak, a külpolitikánknak, a nemzetközi kapcsolatainknak, a nemzetközi szervezetekben betöltött szerepünknek/megítélésünknek, gazdaságunknak, exportunknak, a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereinek, az adófizetők biztonságának.  

 

„Júniusban a parlament nemzetbiztonsági bizottsága meghallgatta nagyobb magyar titkosszolgálatok vezetőit, így a hírszerzésért felelős Lázár Jánost, az összevont katonai hírszerzést/felderítést felügyelő Hende Csabát, és az Alkotmányvédelmi Hivatal valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (ex-Nemzetbiztonsági Hivatal) felügyelő Pintér Sándort.”

 

Ez a szereposztás jól tükrözi azt a 2010-es nemzetbiztonsági rombolást, lesüllyesztést, amivel a Miniszterelnök leépíttette a saját és érdekszférája számára kétes megbízhatóságú és állományú, egyébként addig nemzetközi elismerésnek örvendő magyar titkosszolgálatokat. Ezzel a felszeleteléssel, kvázi hatástalanítással egyúttal megteremtve a feltételeit a Miniszterelnök számára megbízható előéletű és vezetésű, TEK csomagolásba bemutatott, saját biztonsági (titkos)szolgálat létrehozásának, működtetésének és kiemelt finanszírozásának.

 

„A három miniszteri meghallgatás nyilvános volt, a jegyzőkönyvek az elmúlt napokban jelentek meg a bizottság honlapján. A meghallgatások merőben más hangulatúak voltak. Hende Csaba jogszabályismertető-termelési beszámolója érdemi új információval nem szolgált, az eddig is közismert tényeket sorolta fel, a katonai biztonsági szolgálatok tevékenységét nem is érintette a beszámolóban.”

 

 

„Nem bírják már a lehallgatók a sok túlórát

 

A több évtizedes rendőri pályával és habitussal a háta mögöttPintér Sándor sem bizonyult szószátyárnak, ám néhány érdemi részinformációt azért közölt. Ezekből kiderült, hogy a többi állami szervet kiszolgáló Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) a belügyminiszter szerint elérte terhelhetősége határát amiatt, hogy valamennyi bírói engedélyhez kötött megfigyelési megrendelésnek (lehallgatás, követés, figyelés stb.) eleget tegyenek. Megszaporodtak ezen elvárások, megrendelések, amelyeket már csak túlórával tudnak a szakszolgálat emberei teljesíteni, ezért Pintér a következő években a NBSZ-nél létszám és technikai fejlesztésekre készül.”

 

2010 óta bizonyára az illetékesek bizonyára követték az NBSZ tevékenysége iránt folyamatosan növekvő kormányzati, állam- illetve közigazgatási megrendeléseket, melyek alapján a Miniszter alaposan és többször is eljárhatott az elmúlt öt évben a lehallgató rendszer és más szolgáltatások költségvetésének az igényekhez igazodó növelésében, de a szavai szerint nem sok sikerrel avagy ?!?

 

Emlékeznek azokra a titkosszolgálatok számára szép időkre, amikor még Kövér László házelnök úr volt a titkosszolgálati miniszter, 1998-tól. Ugyanis Ő lehetett eddig a legjobb titkosszolgálati miniszter, mivel érdeklődő volt, közvetlen volt a szolgálatokhoz, azok vezetőihez, napról-napra megismerte a munkájuk és maximálisan segítette, rangján kezelte azokat. Az Ő párton és kormányon belül tekintélye alapján indult el például a magyar lehallgató rendszer kiválasztása is, tervezése és kivitelezése, mintegy 8.5 milliárd forint értékben (magyar lett a győztes és méghozzá korrekt módon, erős nemzetközi mezőnyben!). Akkor ez korszerű, magas színvonalú, nemzetközi hírű volt, amit nem kellett volna hagyni elavulni, bedugulni, lerohadni, különösen nem 2010 után, amikor minden a döntésre jogosultak kezében volt és van, kétharmadosan. Évente megfelelően továbbfejlesztve a műszaki rendszert, hozzá igazítva a távközlés és az informatika fejlődéséhez, a feldolgozó kapacitással együtt. Ehhez nem kell speciális készség csak egy kis tudatosság, alkalmasság, szakszerűség, társadalombarátság meg a szolgálatok költségvetése reálértékének megőrzése vagy a környezeti igényekhez igazodó fejlesztése, megfelelő és átfogó védelem tervezéssel.

 

A magyar titkosszolgálatok 2010-es szétszabdalása a rendőri szemlélet és gyakorlat alá gyűrte be az eltérő szemléletű irányítást és működtetést igénylő szolgálatokat (NBH és NBSZ). Szerencsére az Információs Hivatal nem került rendőri fennhatóság alá (de tippeljenek, hogy kinek a közbelépésére, a szövegben megtalálhatják!). Ezzel beindítva egy azóta is tartó masszív kontraszelekciót, azaz az adófizetők pénzén létrehozott nemzeti értékeket, a személyenként több száz millió illetve több milliárd forint eszmei értékű hírszerzési és elhárítási vezetők, szakemberek „kiűzését a paradicsomból”, mely az adófizetők biztonságát jelentősen csökkentette. Kétségtelen, hogy ezzel a Miniszterelnök -  a saját érdekében sokadszor avagy mint mindig jó érzékkel - az egyik legmegbízhatóbb, feltétlenül lojális jobb kezét bízta meg ezzel, aki a feladatát végrehajtotta illetve végrehajtja a jövőben is. A médiumokban találkozhattunk azzal is, hogy a Belügyminiszter határozottan igényelte a NBH-t és az NBSZ-t, sőt állítólag még az IH-t is, de ez utóbbi nem sikerült, mert volt, van és lesz Tőle is „erősebb egyéniség”. A két polgári titkosszolgálatnak a BM/ rendőri irányítás alá történő beolvasztás azért is nagyszerű húzás volt, mert a NHB-t, mint előzőleg a rendőrség vonatkozásában ellenőrzéssel, vizsgálódással is megbízható szervezetet lenyelte, így már csak az Ügyészség maradt, mint  rendőri opponáló szervezet. Azért az ellenőrzésre jogosult szervezet ilymódon lenyelni nem semmi!

 

 „A cél az, hogy a NBSZ a jelenleginél könnyebben férjen hozzá digitális információkhoz. Jelenleg ehhez külső piaci szolgáltató tevékenységét veszik igénybe, amit mostanában néhány lebukás is jelzett.”

 

A digitális információkhoz való hozzáférés fontos terület, a jövő területe, amit már látni lehetett 2010-ben is, de ehhez értékén kezelt, irányított és szervezett szakemberek, szervezetek kellenek vagy, ha menesztették Őket (nem kizárt, hogy akár pártpolitikai „megbízhatatlanságból” avagy az elvárt lojalitás hiánya miatt?) és nincs elég „csáberő” újakhoz – mert, hogy nincs (!), úgy jöhetnek a lehető legnagyobb kockázatot jelentő bedolgozók, alvállalkozók, akár a hatványozott kockázatot jelentő külföldiek is (netán „oroszul beszélő bulgárok” is, ismerik a sztorit?). A szolgálatok jelentős kontraszelekciója miatt ezek szűrését, ellenőrzését már bizonyára nincs, aki megfelelően el tudja végezni, így mind jobban ki vagyunk/leszünk szolgáltatva a nálunk sokkal profibb „nemzetközi játékosoknak” is mi adófizetők, az anyagi, emberi, erkölcsi, anyagi értékeinkkel és érdekeinkkel is.

 

„Létszámfejlesztés és átszervezés várható az Alkotmányvédelmi Hivatalnál is. Az átalakításoknál figyelembe veszik a megváltozott elvárásokat és társadalmi változásokat, amelyekre az elmúlt időszakban a AH nem tudott időben reagálni - fogalmazott talányosan Pintér. Ezzel akár kormányt is meglepő brókerbotrányokra is utalhat - pontosabban arra, hogy ezeket a csődöket nem látta előre egyetlen állami szerv sem.  Az AH-t teljesen újjáépítik, az új embereket "tudományosan választották" ki, nem hagyományos módon parancsnoki kijelöléssel, hanem kompetenciavizsgálattal - fogalmazott Pintér Sándor.”

 

2010 óta, öt év alatt ezt most felismerni és kampányszerűen végrehajtani nem csúcsteljesítmény. A cikk szerzője szerint talányosnak nevezett megfogalmazás nem olyan bonyolult csak egy jó kétértelmű szöveg, értse mindenki, ahogy akarja, de azért segítünk értelmezni, jóllehet csak két masszív hipotézissel. Egyik értelmezés az, hogy az országot, pártpolitikai vonatkozások nélkül érintő változó szerkezetű és súlyozású biztonsági kihívásoknak megfelelően, ezek hatékonyabb kezelése érdekében történt az átszervezés. A másik értelmezés az, hogy a pártpolitikai, kormánypolitikai vonatkozású nemzetközi és hazai népszerűtlenség miatti elégedetlenség következményeinek nemzetközi és belföldi elhárítása az átszervezési motiváció. Erre mondhatnák egyesek - a maszatolók – hogy mindkettő.

 

Nagyon hangzatos és szimpatizáns gyűjtő szövegezés az, hogy nem parancsnoki kijelöléssel, hanem tudományosan, kompetencia vizsgálattal történtek a (vezetői) kiválasztások. Kétségtelen, hogy ezzel már találkozhattak egy nyilvános művemben, az alábbi megfogalmazásban, amit ezek szerint elolvastak(?) és megfogadtak(?), de mindenesetre beszéltek róla: „….Általánosan alkalmazni kell a pályáztatást a különböző funkciók betöltésénél, beleértve a főigazgatókat is. A pályázatok alapvető személyi adatai és más alapvető alkalmassági kritériumai mellett a pályázó szakmai programja a meghatározó a kiválasztásnál….

 

Az átszervezést nem a szolgálatoknál kell kezdeni és nem szigetszerűen, hanem például egy egységes szemléletű, szervezésű, irányítású és működtetésű, átfogó, országos biztonságvédelem rendszerszemléletű megközelítésével, a következő cél-, feladat és eredményhierarchia vázra épülve (amiről egy nyilvános kiadványomban már olvashattak):

-    „a Negyedik Magyar Köztársaság új Alkotmánya

-   a Magyar Köztársaság jövőstratégiája, jövőképe (10-25 éves távlat)

-   a jövőstratégiára épülő, azt támogató, azt védő, új Nemzeti Biztonsági Stratégia

-  a Nemzeti Biztonsági Stratégiát alábontó, egymással is harmonizáló biztonságvédelmi, szakmai részstratégiák: Katonai, Rendészeti, Nemzetbiztonsági, Tűz és Katasztrófavédelmi, Külpolitikai-külügyi, Belpolitikai és további részstratégiák

-  a részstratégiákban megfogalmazott célok, feladatok felosztása, ennek szervezeti és kapcsolódási (együttműködési) modellezése a külügyi, katonai, rendészeti, nemzetbiztonsági, tűz-katasztrófavédelmi, vám-pénzügyőri, büntetés végrehajtási, ügyészi szakmai szervezetekre, különös tekintettel a XXI. századi biztonságpolitikai kihívások gyors, rugalmas, hatékony, gazdaságos megelőzésére és kezelésére valamint az átfedések, párhuzamosságok és a rivalizálás minimalizálása mellett. A legmegfelelőbb modell kiválasztása, mely bizonyos próbaidő után (maximum egy év) majd szükség szerint rendszeresen módosítható legyen, a  dinamikus változásban lévő biztonsági kihívásoknak megfelelően. A biztonság nem sztatikus (folyamat) és így a megelőzése és kezelése sem!

-  a biztonságvédelmi modellhez és munkamegosztáshoz szükséges az összhangban lévő törvények, szabályozások párhuzamos elkészítése

-  a személyek kiválasztása a lehető legtöbb szinten pályázatos módszerrel, különös tekintettel a legfelső szintekre, bizonyos próbaidő jellegű időszakokkal

-   a szakmai szervezetek belső, szakmai munkamegosztásának, hierarchiáinak kialakítása

-   a szakmai szervezetek belső működési ügyrendjeinek harmonizálása

- a szakmai szervezetek munkatársainak megfelelő és egységes életpályamodell, jövedelem- és kedvezményrendszer harmonizált kidolgozása

-  a szakmai szervezetek rövid-közép-hosszútávú programjainak, éves munkaterveinek harmonizált kidolgozása, a külső és belső igények, követelmények alapul vételével

-   a szakmai szervezetek felé irányuló követelményeknek megfelelő költségvetések megtervezése: személyi, dologi, fejlesztési stb. költségnemi bontások szerint.”

 

Egy ilyen megoldással az országos költségvetésben hozzávetőleges becsülhető mintegy 700 milliárd forintnyi védelmi/biztonsági (kb. 200 honvédelmi és kb. 500 rendvédelmi) költségvetésrész sokkal hatékonyabban és gazdaságosabban szolgálhatná az államnak az adófizetők felé nyújtandó biztonsági szolgáltatását!

 

„Kémhiánnyal küzd a hírszerzés is”

 

Ez is egyenes következménye  a 2010-es kormányváltás óta a titkosszolgálatokhoz való politikusi viszonyulásnak. Szétzüllesztés, „káderirtás”, bizalmatlanság, hozzá nem értés, kormánytagok és jelentős tekintélyű politikusok e-témájú rivalizálása, ügynökügyek továbblihegése, költségvetési ésszerűtlenségek, külpolitikai tévelygések, a hírszerzőink kockázatainak növelése az előzőekkel is.

 

„Egészen más taktikát követett Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője. Lázár János az Információs Hivatal (IH) kvázi vezetőjeként a meghallgatáson már kész tényként említette, hogy az IH kálváriája és átszervezése véget ért.”

 

2010 óta igen hosszú telt el – mondják: jó munkához idő kell!?! -  és azóta mi történt? Ugye valójában semmi csak szétzüllesztés, hozzá nem értés, kontraszelekció, stb!

 

 „A hírszerzés, az elhárítás (akkor még Nemzetbiztonsági Hivatal) és szakszolgálat felügyelete korábban a Miniszterelnökség mellett működő tárca nélküli miniszter feladata volt. Ennek a felállásnak voltak előnyei és hátrányai, ám 2010-ben a kormányfő a hatalommegosztás eszközéhez nyúlt.”

 

Kissé sommás ez így és elkenő, hogy a tárca nélküli miniszteres megoldásnak voltak előnyei meg hátrányai! Talán, ha mélyebben elemeznénk, akkor kiderülhetne, hogy attól függ ki(k)nek a szempontjából voltak előnyei és ki(k)nek hátrányai, mert így már alaposabb lehet az okfejtés. Az adófizetőknek járó állami biztonsági szolgáltatás minősége és hatékonysága szempontjából kizárólagosan jobb megoldás volt a tárca nélküli miniszteri modell, ami egyértelműen nem felelt meg a titkosszolgálatoktól félő, egy sajátot létrehozó és emiatt hatalommegosztással önvédekező Miniszterelnöknek illetve köreinek, tanácsadóinak. Egy jó együttműködésben és munkamegosztásban érdekelt magyar, polgári titkosszolgálati együttesnél hatalomról beszélni és ettől félve ezt vizionálva ezt megosztani kissé sajátos (pszichológiai) magatartás, különösen kétharmados párttal és parlamenttel a háttérben, bár a 2.700.000 szavazó már lehet, hogy csak egy-másfél millió?!?

 

A IH ment a Külügyminisztériumhoz, ami nem kis derültséget váltott ki a külföldi diplomaták körében, majd okulva az egyébként előre látható kellemetlenségekből, amit a diplomaták és a hírszerzők keveredése okozott, a felügyelet visszakerült a Miniszterelnökséghez, illetve annak vezetőjéhez, Lázár Jánoshoz.”

 

Mire voltak jók ezek a kapkodó, a szolgálatokat és szakembereiket rángató, elbizonytalanító politikusi húzások?!? Hol voltak ekkor a FIDESZ érdemleges szakpolitikusai?!? Az adófizetőknek és a választóknak, de csak egyszerűen az embereknek bizonyára lecsökkentette az állami biztonsági szolgáltatás hatékonyságát, amit egzaktul nem lehet mérni, de nemzetközi és belföldi jelenségekkel valamint eseményekkel lehet rá következtetni. Nem beszélve az IH kálváriájáról, átszervezéséről szóló miniszteri önbevallásból fakadó negatív háttérképről.

 

„Lázár szerint 2010 előtt leépült a hírszerzés, amelynek "a mélységi információszerzés helyett felületes elemző munka lett a fő profilja" - ám az elmúlt öt évben mindez megváltozott, az éves büdzsé 8,6 milliárdról 12,6 milliárd forintra emelkedett.”

 

Sajnos abban van igazság, hogy az előző időszakokban sem kedvezett a politikai hozzáértés a magyar titkosszolgálatok hasznosságuknak és értékeiknek megfelelő kezelésében, de a sokkal nagyobb kár 2010 után keletkezett!

 

„Lázár szerint 2012 után változott a nemzetbiztonsági környezet, az elmúlt egy évben pedig ezek a folyamatok radikálisan felgyorsultak. Jelenleg is folyik a hírszerzői állomány toborzása, bár ez nagyon lassan halad, hisz egy-egy hírszerző kiképzése akár 10-15 évet is igénybe vehet. Emiatt most a IH létszámhiánnyal küszködik - mondta Lázár János. A fiatalokat nehéz megtalálni, a 10-20 éves szakmai tapasztalattal bíró öregebb korosztályt pedig elszipkázza az üzleti szféra a jóval magasabb fizetésekkel.”

 

Ha minden megváltozott öt év alatt, akkor miért nem változott meg előbb és miért ilyen kálvária árán? Ennek kik a felelősei, valaki megnevezhetné ezeket! Amennyiben közel 50%-kal nőtt meg az IH költségvetése, amibe ugye azért az éves infláció fedezete is beleértendő (lehet, hogy elviszi a teljes növekményt, sőt beleharap az alapba is?), akkor miért hiányos a hírszerzés szakemberállománya? Kihaltak? Kiöregedtek? Kirúgták Őket? Felmondtak? A szakmai és/vagy (szakpolitikai) vezetői állomány nem volt képes megkötni a jó szakembereiket (megtapasztaltam, hogy a politika felélte, ledarálta az alkalmas és megfelelő főigazgatókat az elmúlt évtizedben, lásd, hogy katonák vezetik/vezették mind  a négy titkosszolgálatot 2010-től, amihez más szemlélet és gyakorlat szükséges!)? Nem vonzó a szakma és miért nem? A kockázatokat és a jogkorlátozások nincsenek arányban a jövedelemmel és az életpályával (ezt tartom egyik legvalószínűbb oknak!) ? Csináltak-e elemzést ezek okairól és van-e megoldásuk? Bizonyára nincs, mert akkor a nyilvánosság előtt nem panaszkodna a Miniszter, pedig legalább Neki kellene legyen terve, megoldása!

 

„Kijevnek nem tetszik, amit Ukrajnában teszünk

 

Az elmúlt egy évben radikálisan átalakult a térség biztonsága, első helyen Lázár az orosz-ukrán konfliktust említette. Magyarország egy olyan országgal határos ahol háború zajlik - igaz most elvileg él a fegyverszünet. A konfliktus alatt a hírszerzés Kijevben műveleteket hajtott végre - mint minden más ország a régióból - annak érdekében, hogy az ország érdekeit érvényesíteni tudja magyar politikai vezetés.

 

A kormány és az IH számára is égető kérdés, hogy a következő tíz évben miként alakul a kárpátaljai magyarok sorsa. Az IH és a kormány az ott élő magyarokat, magyar állampolgárokat megvédi illetve érdekükben védelmi tevékenységet folytat - fogalmazott a miniszter. A kárpátaljai akció az első az elmúlt 25 évben, ahol magyar kormány szervei nyíltan is fellépnek, s ami egyben Kijev teljes ellenállásába ütközik. Az ukrán külügy mind a magyar hírszerzés, mind a magyar diplomaták kárpátaljai akcióit blokkolni akarja.”

 

A magyar külpolitikával az foglalkozzon, aki ért hozzá és akinek ez a  reszortja: például a Külügyminiszter és a Minisztériuma! Viszont egy hírszerzést irányító és felügyelő Miniszter ne politizáljon, mert tönkreveri, dekonspirálja az ügynökeinket, informátorainkat, akik életüket is kockáztathatják egyes esetekben és pozíciókban, akciókban, műveletekben. Óriási és maradandó károkat okozott ezzel a Miniszter, így egyáltalán ne csodálkozzon, ha nem lesz elég hírszerzője, mert annyit nem tud fizetni, hogy „öngyilkosjelölt hírszerző” legyen valaki! Egy valamire való titkosszolgálati vezető véletlenül sem nyilatkozik konkrét műveleti irányokról, területekről, legfeljebb arról, hogy az ellenérdekelt országok irányába dolgoznak a hírszerzőink és értsen ez alatt mindenki, amit akar. Persze, ha egy politikus párt- és kormány szimpatizánsokat akar szerezni valamint a választói tábor lenullázódását akarja fékezni, akkor jó nacionalista módjára a kárpátaljai magyarok sorsával kampányol és keveri bele a hírszerzőink biztonságát! Óriási politikusi, szakmai, emberi hibák, gyengeségek! Ebből az országnak és az itt élő embereknek, akár évtizedes hátrányuk is származhat.

 

„Amerika Romániával van?

 

Ukrajna után rögtön Romániát említette Lázár, ahol - szavai szerint - a magyar lakossággal szemben koncepcionális büntetőperek folynak. Kifejezetten érzékelhető a román igazságszolgáltatás részéről a magyarellenes fellépés, ami részben sérti a vallásszabadsághoz való jogot is. Lázár szerint romániai magyar történelmi egyházak ellen egy jól szervezet akció folyik a transzparencia és az igazságszolgáltatás jelszavai mögé bújva.”

 

Óriási és maradandó károkat okozott ezzel a Miniszter, így egyáltalán ne csodálkozzon, ha nem lesz elég hírszerzője, mert annyit nem tud fizetni, hogy „öngyilkosjelölt hírszerző” legyen valaki! Egy valamire való titkosszolgálati vezető véletlenül sem nyilatkozik konkrét irányokról, területekről, legfeljebb arról, hogy az ellenérdekelt országok irányába dolgoznak a hírszerzőink és értsen ez alatt mindenki, amit akar. Ráadásul egy NATO illetve EU tagtárs országról van szó! Persze, ha egy politikus párt- és kormány szimpatizánsokat akar szerezni valamint a választói tábor lenullázódását akarja fékezni, akkor jó nacionalista módjára a kárpátaljai magyarok sorsával kampányol és keveri bele a hírszerzőink biztonságát! Óriási politikusi, szakmai, emberi hibák, gyengeségek! Ez a diplomácia teljes hiány a nyilatkozónál! Ez egy burkolt üzenet is, ami fenyegetésként is értékelhető, tehát a román elhárítást és ellenhírszerzést is magára rántja. Ebből az országnak és az itt élő embereknek, akár évtizedes hátrányuk is származhat.

 

„Ennél is meredekebb amit ezután mondott: "miután tudjuk azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagyon erősen vesz részt a román belpolitikában, nem tudjuk megítélni azt jelen pillanatban, hogy ezeknek az akcióknak van-e köze az Amerikai Egyesült Államok és a román köztársaság szoros együttműködéséhez, de ezt is próbáljuk megérteni, ha szabad így fogalmaznom, hogy ott egyáltalán mi történik."

 

Sehova nem vezet, ha az egér beszól/felszól az elefántnak, amikor a hídon mennek: elefánt, ugye hogy dübögünk!?! Enyhén szólva is nevetséges a nyilatkozó, különösen, ha az a magyar hírszerzés politikai irányítója!

 

„Ez a kijelentés egyértelműen bizonyítja, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok elmérgesedését alaposan megsínylették a titkosszolgálati kapcsolatok is. Korábbi közlésekből tudhatjuk, hogy az IH három legfontosabb partnerszervezetei közé tartoztak az USA egyes szolgálatai - különösen a CIA -, valamint a német és az izraeli hírszerzés. Lázár a mostani beszámolójában elismerte: megnehezítette a hírszerző munkát, hogy Washington elzárta a hírcsapokat. A két ország között az elmúlt egy esztendőben jelentősen megromlottak a kapcsolatok;”

 

Vicces ez  a csodálkozás és szánalmas is egyben! Ezeket a károkozások mellett nem lehet elmenni, mert tudatosan és szándékosan emberéletekről és a jövőnkről is szól, tehát súlyos a felelősség!

 

„Lázár szerint az USA diplomáciai és titkosszolgálati tevékenysége áll a mögött, hogy a külföldi és különösen a német sajtóban a magyar belpolitikai viszonyokról (NAV-ügy, korrupció, antidemokratikus lépések -  a szerk.) eltorzított vélemények jelentek meg.”

 

Az üldözési mánia egy sajátos formája! De ha mégsem, akkor jogos amerikai reagálás a magyar külpolitikára válaszul (orosz, arab, kínai, stb kokettálások és egyéb finomságok!)

 

„Szintén okkal és joggal rontja a kapcsolatokat az amerikai lehallgatási botrány, amiről egyre több információval rendelkeznek az európai kormányok, szolgálatok és nem utolsó sorban a politikusok.”

 

Minden poént felkapott és ellőtt ez a „bátor” ember!

 

 „Ez viszont Pintér Sándor meghallgatásán derült ki - igaz, nem a belügyér szavaiból, aki a nyílt ülésen erről egy szót sem ejtett, hanem egy képviselői kérdésből.”

 

Ő egy diplomata és nem okoz külpolitikai károkat, ennél sokkal okosabb, mivel azt is tudja, hogy ez nem az Ő asztala, lehet tanulni Tőle!

 

„Horvátország is ellenünk

 

A magyarországi elleni támadások közé sorolta Lázár János a horvátországi Mol-sztorit is. Mint ismert, az INA privatizációja kapcsán komoly korrupciós vádak fogalmazódtak meg - bírósági döntés is született az ügyben Ivo Sanader korábbi miniszterelnök elítélésével. Lázár elmondása szerint a horvát ügyészség állandó célkeresztjében van a Molos Hernádi Zsolt, de a miniszter úgy látja, a Mol-INA-ügy nem másról szól, mint hogy a "teljes magyar gazdasági elitet diszkreditálják". Nem csak Hernádit, hanem a Mol teljes vezérkarát be akarják vonni ugyanis különböző büntetőeljárásokba. (A horvát olajcégben a Mol kisebbségi, 50 százalékhoz közeli tulajdonnal rendelkezik, viszont a cég irányítása a Mol kezében van. A horvát vádak szerint a Mol korrupciós eszközökkel szerezte meg a horvát cég feletti irányítást, ezért és politikai megfontolásból próbálják visszaszerzi immár évek óta a INA feletti irányítást.) Lázár szerint egy hosszú, elhúzódó konfliktus a INA-ügy, amely kiváló alapot szolgáltat a magyarellenes kijelentésekre - amire a közelgő horvát választásokon is számítani lehet.”

 

Egy titkosszolgálatokat irányító, felügyelő miniszter ne keverje össze szerepeit, azaz a Miniszterelnökség irányítását a Hírszerzés irányításával. Aki vayg jelen esetben sokféle – erőn, készégen és képességen felüli - sapkát visel, annak tudnia kell, hogy milyen fórumon melyiket viselje és hol, miről, hogyan kell beszélnie, hogy ne ártson az országának, de legfőképp ne az ország lakosságának.

 

Tudnia kellene, hogy ha egy titkosszolgálatot irányító minisztertől hangzanak el aggályok egy másik NATO illetve EU társ tagállammal szemben, akkor az egyértelműen felveti annak feltételezését, hogy a magyar hírszerzés „rajta van a problémán”! Ez egy burkolt üzenet, ami fenyegetésként is értékelhető, tehát a horvát elhárítást és ellenhírszerzést is magára irányítja.

 

„De ez még mind semmi. Az elmaradt gázvezeték-építések sem csak úgy történtek: a miniszter szerint nem véletlen, hogy csak szlovák-magyar gázvezeték valósult meg. A román és horvát vezeték építése mögött szerinte tudatos bojkott húzódik meg, hogy így akadályozzák Magyarország biztonságos gázellátását. (Erről a témáról Szijjártó Péter is beszélt Horvátországban - lásd a keretes írást.) Lázár szerint ezzel szemben kifejezetten jók a kormányközi kapcsolatok Szlovákiával és Szerbiával.”

 

Nincs min csodálkozni, hiszen egyenes következménye illetve tükörképe a mi viszonyulásunknak!  Egy biztos, hogy a román és horvát elhárítás fokozottan megnehezíti, sőt ellehetetleníti a magyar hírszerzést és megnöveli ügynökeink életveszélyét még akkor is, ha nem lennénk közvetlenül ott. Nem beszélve a magyar vonatkozású hírszerzéseik fokozott aktivizálódásáról.

 

„Csak a környező országok operatív helyzetének ismertetése után került elő iszlám terrorizmus kérdése. Lázár szerint egyértelműen növeli a biztonsági kockázatokat, hogy a Magyar Honvédség is részt vesz az Iszlám Állam elleni katonai akcióban, ám szerinte az ország nem engedheti meg magának, hogy ne cselekedjen.”

 

„Brüsszel sem a barátunk és romolhat a helyzet”

 

Ez is egy nagyon rossz mondat, gondolat és minősítés egy miniszterelnök önjelölt politikustól, hát még egy hírszerzési „megbízottól”! Egy FIDESZ-es kormánynak ez azt jelenti, hogy, aki nincs velük az ellenük, ugye? Tehát Brüsszel a tízezer milliárd „adományaival” már az ellenségü(n)k is!?!

 

„Az Információs Hivatal kiemelten foglalkozik az Európai Unió Magyarországgal kapcsolatos tevékenységével - állítólag Lázár személyes utasításra történik mindez. Szó nincs arról - hogy az USA-hoz hasonlóan - szövetségeseink ellen kémkedjünk, ehhez "a bátorságot méretünknél és felkészültségünknél fogva nem vennénk magunknak" - fogalmazott a miniszter.”

 

Amikor így szabadkozik valaki az már „szagos”! De gondoljunk csak bele, hogy a magyar hírszerzés  egy miniszter utasítására „kémkedik” az EU központi szervezeteinél?!? Vagy ha az IH kiemelten foglalkozik valamivel az nem „kémkedés”, hanem csak „babazsúr”? Netán csak OpenSOurceINTelligence tevékenység illetve ártatlan elemzések?!? Milyen céllal is?

 

„Ugyanakkor a magyar kormány az IH tevékenysége révén mindenképp arra törekszik, hogy Magyarország megértse, az EU-ban a döntések hogyan születnek meg.”

 

Sajátosan primitív, szánalmas magyarázat és indoklás ez, hogy a hírszerzés kell ahhoz, hogy a kormány – ami nem azonos Magyarországgal(!), mert egy kormány csak ideiglenes alakulat -  megértse az EU döntési mechanizmusát!

 

„Lázár szerint ez kifejezetten pozitív fejlemény, a környező országok - a miniszter Szlovákiát, Romániát, Lengyelországot és Lengyelországot említette - azért tudnak sikeresen lobbizni Brüsszelben, mert erős hírszerző tevékenységet folytatnak az Európai Unió központjában.”

 

Ez ugye így nem igaz, sőt elképesztő „parasztvakítás”! Ugyanis az EU külügyi és biztonságpolitikai főbiztosát segíti az EU tagállamok hírszerzési képviselőiből álló testület és ugye ez nem egészen az, amit a miniszter állít, sőt egészen más, mint, amit a miniszter kiforgathatott, hogy „igazsághűen” tájékoztassa a FIDESZ fanokat, a maradék egymilliónyi szimpatizánst és a lakosságot!  

 

Brüsszel Magyarország-ellenes tevékenységei közé sorolta a 39 kötelezettségszegési eljárást (egy MTI-hír ugyanakkor 44 eljárásról szól), s Lázár a bizottságban is elmondta azt a már máshol is hangoztatott véleményét, hogy szerinte egyes uniós eljárások mögött Magyarországgal szembeni gazdasági lobbik állanak. Lázár szerint erről "egyértelmű információk állnak rendelkezésre".”

 

Ugye ennek nem dől be senki avagy mégis az ortodox FIDESZesek? Egy önként választott nemzetközi közösség szabályait ellenséges tevékenységnek bemutatni, ehhez „arcocska” kell! Meg egy „birkanyáj”, amely beveszi!

 

 „A miniszter a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatóján a dohány-, a gyógyszer- és az élelmiszer-kiskereskedelem egyes multijai ellen fogalmazott meg hasonló vádakat. Szerinte megdöbbentő lobbizás folyik annak érdekében, hogy "enyhébb adótörvények vagy előnyösebb gazdasági szabályok legyenek Magyarországon".

 

A következő két-három évben miniszter a brüsszeli viszony elmérgesedésre számít: jóval erősebbek lesznek a gazdasági versenyjogi, a tiltott állami támogatásokkal kapcsolatos viták, eljárások.”

 

Készülünk az tízezermilliárdos ajándékozó elleni „háborúra”? Ez normális dolog vagy politikai aberráció?

 

„Futottak még

 

Az IH az elmúlt években újjáépítette a korábban jól működő arab vonalát, viszont a nulláról kellett a török vonalat létrehoznia. Törökország a bevándorlás, az ottani belpolitikai és gazdasági viszonyok miatt (utóbbival talán a Gazprom-vezetékre célozhatott Lázár) került IH feladatai közé. Sokat foglalkoznak a volt szovjet tagállamokkal, ezek közül Belaruszt (ahol a Déli Áramlat futhat) említette a miniszter. Azt is megjegyezte, hogy Kína egyre erősebb - jó értelemben vett - gazdasági pozíciókat épít a régióban, amivel a déli nyitás keretében a hírszerzésnek is foglalkoznia kell.”

 

Ez a hab a tortán, minden hírszerzési irányt kiadunk, fenyegetünk vele, magunkra rántjuk a felsoroltak elhárításait és az ellenhírszerzéseket is! Sőt kockáztatjuk a hírszerzés eddig kiépített vonalait és a hírszerzőink életét, hát így biztos nem lesz öngyilkos jelölt hírszerzési utánpótlás! A legnagyobb, a legsúlyosabb merénylet az adófizetők pénzén kiképzett, értük működtetett, óriási eszmei értéket képviselő, a létünket és a jövőnket garantáló nemzeti hírszerzésünk valamint elhárításunk ily módon való vezetése, irányítása, szervezése!

 

Kármentésként sürgősen egy tárca nélküli miniszter kezébe kell adni a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatainkat, aki a témához leghozzáértőbb házelnökhöz van hozzárendelve, mivel ő már bizonyította titkosszolgálati irányítási alkalmasságát, készségét és eredményességét! (nak) olyan tárca nélküli miniszterségre alkalmas szakember(ek), aki(k) jól ismeri(k) a három polgári nemzetbiztonsági szolgálatot és kiváló képességekkel rendelkeznek ehhez!

 

Csodálkozom azon, hogy a FIDESZ,  a kormány, hithű FIDESZ szimpatizánsok körében senkit nem érdekel, hogy kivel vagyunk mi magyarok jóban a világban? Kivel nem vagyunk jóban: a környező országokkal, Brüsszellel, az EU-val, az USA-val, néha a németekkel sem, talán néha még az oroszokkal sem. Ugye ez nem normális dolog, mondhatnánk, hogy abnormális, főleg ha ezt hangoztatjuk is! És kinek jó ez a külpolitikai egyben külgazdasági abnormitás, mert nekünk állampolgároknak biztos nem! Különösen, ha feltárjuk ennek okait és majd felelőseit!

 

a NEMZETBIZTONSÁG önkéntese

 

(a tévedés jogának fenntartásával!)

 

A PDF formátumú dokumentumok olvasáshoz,
az Adobe Reader program letölthető az alábbi helyről:

Megtekintés vagy letöltés: PDF formátumban, RTF formátumban
Nyomtatás Hivatkozás küldése
Honlap Tartalom (Térkép)

Dr. Várhalmi A. Miklós (PhD) * H-6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3. * SKYPE név: vamiklos * Tel: +36-21-2525010 * Fax.: +36-79-326581 * varhalmi.miklos(kukac)baja(pont)hu