Honlap Tartalom (Térkép)

  Az MSZP Biztonságpolitikai Tagozat Nemzetbiztonsági Munkacsoportjának javaslatai Gyurcsány Ferenc miniszterelnök helyettes új

Javaslatok a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr új kormányzati programjához

 

1.        A Polgári és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatokkal feltétlenül szükséges foglalkozás célja az elkövetkezendő kb. 20 hónapban:

1.1.            a megváltozott szerkezetű és súlyozású hazai és nemzetközi biztonsági kockázatoknak megfelelően, felértékelődésük figyelembe vételével, rangjukon kezelésük, komplex védelmünk magasabb szinten való biztosítása érdekében

1.2.            sokkal hatékonyabb hasznosításuk a társadalmi, gazdasági fejlődésünk, a Kormány teljesítményének növelése és a Szolgálatok érdekében, a (biztonság)politikai fő célok mellett

1.3.            a fegyveres erők és rendvédelmi szervek munkatársainak, családtagjainak, mint szavazóknak a visszaszerzése (kb. 300.000 választó), mert sokak anyagi juttatásai nominálisan sem emelkedtek

2.        A Polgári és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatokkal való foglalkozás lehetőségei, konkrétumai, melyek tevékenységek lehetnek koncepcionális, előkészítő vagy realizáló jellegűek is:

2.1.            Pontosan meghatározni, hogy politikailag mit vállal fel az MSZP, mely irányítja az országot és felelős a minden oldalú biztonságáért.

2.2.            A Szolgálatok személyi és dologi költségkereteinek korrigálása a reálértékek fenntartása érdekében, viszonyítva a 1998-2002 közötti színvonal fenntartásához, mivel e-nélkül, eddig nem jelentéktelen reáljövedelem csökkenések és fenntartási, működtetési károk származtak és származnak továbbra is

2.3.            A teljes, magyar védelmi struktúra (fegyveres erők és rendvédelmi szervek) komplex felülvizsgálata biztonsági, védelmi, jogi, szervezési, hatásköri, pénzügyi-gazdasági, hatékonysági, együttműködési, átfedési, stb. szempontrendszer alapján, a védelmi költségvetés optimalizálása céljából is

2.4.       Az öt Nemzetbiztonsági Szolgálat komplex felülvizsgálata biztonsági, védelmi, jogi, szervezési, hatásköri, pénzügyi-gazdasági, hatékonysági, együttműködési, átfedési, stb. szempontrendszer alapján, optimalizálás céljából. A várható eredmény ésszerű összevonásokat is eredményezhetne.

2.5.       A Nemzetbiztonsági Törvény – a Rendőrségi Törvény – a Honvédelmi Törvény és más rendvédelmi szervek és kapcsolódó szabályozások felülvizsgálata és harmonizálásának előkészítése.

2.6.       Alapvetően MeH-en belül, az öt Nemzetbiztonsági Szolgálatot koordináló és/vagy a nemzetbiztonsági információkat elemző, hasznosító szervezeti egység létrehozása, mivel e-nélkül a jelenlegi együttműködési, szakmai, gazdasági hatékonyság sokkal kisebb.

2.7.       A MeH-en belül egy Nemzeti Infrastruktúra Biztonsági (Koordinációs) Központ létrehozása, mivel komplexen ezzel sehol nem foglalkoznak és esetleges támadások alapvető célpontjai a közműveink, közszolgáltatóink is lehetnek(víz, gáz, villany, telefon, egészségügyi hálózat, informatikai, stb), kiemelve az informatikai illetve internet közművünket(államigazgatás-közigazgatás is).

2.8.       A nemzetbiztonságnak az ország gazdasági és pénzügyi biztonsági vonatkozású kockázati területeinek jelentősége nagy, mivel az ország versenyképességét döntően befolyásolják, de védelmük nem biztosított. Ezzel hangsúlyozottan szükséges foglalkozni.

2.9.            Valamennyi nemzetközi szervezetben (ENSZ, EBESZ,NATO, EU) meghirdetett stratégiában, programban a legjelentősebb kihívást jelentő  terrorizmus elleni fellépés egyik fő feladataként az információ megosztás, az időbeni figyelmeztetés és az együttműködés (nemzeti és nemzetközi) került meghatározásra. Mindezek érdekében létre kellene hozni végre Magyarországon a "hírszerző közösséget" a megfelelő irányítás biztosítása mellett. Az USA is átalakítja eddigi rendszerét, az Egyesült Királyság megerősíti irányító-ellenőrző-felügyelő rendszerét, tehát ideje lenne nekünk is tenni valamit.

2.10.         A tárca nélküli miniszteri poszt visszaállításának vizsgálata, a Szolgálatoknak a komplex védelmünkben betöltött és egyre felértékelődő szerepe miatt. A honvédelmi- és a belügyminiszterrel való azonos szintre emelése, mivel az elmúlt 15 év új kihívásainak szerkezetének és súlyozásának megváltozása miatt az ügyek a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe tartoznak meghatározóan. Ezzel együtt megvizsgálandó egy Nemzetvédelmi vagy Nemzetbiztonsági Minisztérium létrehozásának gondolata, mely integrálná a Honvédelmet, a Rendőrséget, a Nemzetbiztonsági Szolgálatokat, a Vám és pénzügyőrséget, stb is. Ez biztosítaná a leghatékonyabb operativitást, együttműködést, gazdaságosságot.

2.11.         A párt nemzetbiztonsági politikájának konkrétnek, hosszútávra tervezettnek, a választók támogatásával megerősítettnek kellene lennie. Világosan meg kell mutatnia, hogy hol és miben szolgálja a nemzet érdekeit bel-és külföldön egyaránt. Világos elképzelése kell, hogy legyen a politikát végrehajtó szervezeti felépítésről, ennek működtetési feltételeiről. Biztosítani kell, hogy a közvélemény jobban megismerhesse a szolgálatok tevékenységét és ezzel növelni a társadalmi elfogadottságot és támogatottságot.

2.12.         Az új Miniszterelnök jó példája alapján a párt vezetésének jobban kellene érdemben támaszkodnia a párt Tagozataiban működő tanácsadók és ezek csoportjainak szaktudására, segítőkészségére, akár egyes esetek elemzése, véleményezése során is, mivel ennek mértéke alacsony szintű.

 

A fentiekhez részanyagokkal rendelkezünk, de részt vállalunk kidolgozásukban és realizálásukban is.

 

Budapest, 2004.09.01.                    Várhalmi Miklós munkacsoport vezető(www.nemzetbiztonsag.lap.hu)

 

A PDF formátumú dokumentumok olvasáshoz,
az Adobe Reader program letölthető az alábbi helyről:

Megtekintés vagy letöltés: PDF formátumban, RTF formátumban
Nyomtatás Hivatkozás küldése
Honlap Tartalom (Térkép)

Dr. Várhalmi A. Miklós (PhD) * H-6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3. * SKYPE név: vamiklos * Tel: +36-21-2525010 * Fax.: +36-79-326581 * varhalmi.miklos(kukac)baja(pont)hu