Honlap Tartalom (Térkép)

  Az MSZP Biztonságpolitikai koncepciója nemzetbiztonsági fejezetének vázlata

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok Stratégiájának vázlata, a fontosabb alábontásokkal (Várhalmi Miklós, 2001)

 

1.      A nemzetbiztonsági tevékenység célja, helye, szerepe, aránya a Nemzeti Biztonsági Stratégia tükrében. A jelen és a belátható közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatainak megfelelő arányok a fegyveres erők valamint az egyes rendvédelmi szervek között, a magyar védelmi struktúrában illetve feladatmegosztásban.

1.1.           Az újragondolandó védelmi struktúra, mely viszonylag rugalmasan alakítható a folyamatosan változó biztonsági kihívásoknak megfelelően:

1.1.1.                 Fegyveres erők

1.1.1.1.                      Magyar Honvédség

1.1.1.2.                      Határőrség

1.1.2.                 Rendvédelmi szervek

1.1.2.1.                      Rendőrség

1.1.2.2.                      Polgári védelem (katasztrófa elhárítás)

1.1.2.3.                      Vám- és Pénzügyőrség

1.1.2.4.                      Büntetés végrehajtás

1.1.2.5.                      Tűzoltóságok

1.1.2.6.                      Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1.1.2.7.                      Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1.1.2.8.                      APEH Bűnügyi Igazgatóság

1.1.2.9.                      Ügyészség Nyomozóhivatalai

1.1.2.10.                  Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1.2.           Egy új védelmi struktúra jogi szabályozásának kidolgozása, különös tekintettel a rendőrségi , a honvédelmi, nemzetbiztonsági és az egyéb rendvédelmi szervezetekre vonatkozó törvényekre valamint ezek összhangjára

1.3.           Egy új védelmi struktúra költségvetési vonzatai

1.4.           Nemzetközi példák

1.5.           egyéb

2.      A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges kapcsolatok kialakításának módszerei valamint azok hasznosítása. A szolgálatok tevékenységének megismerését és társadalmi elfogadtatását segítő médiakapcsolatok kérdései.

2.1.           A szolgálatok rendszeres és tudatosan megtervezett közönségkapcsolatának megteremtése

2.2.           Rendszeres és széleskörű kapcsolat a médiumokkal

2.3.           Az intézmények, a cégek, a lakosság bevonása a nyitottan kezelhető dolgokba

2.4.           Széleskörű publikációk (Internet, külön újság, hírek, riportok, műsorok, stb)

2.5.           Nyílt, polgári szolgáltatások (pl. spy-shop, biztonsági ellenőrzések, tanácsadás, stb)

2.6.           Nem nyilvános szolgáltatások az intézmények, cégek és a lakosság felé (például biztonsági szolgáltatások)

2.7.           A nemzetbiztonsági törvény keretei közötti szélesebb körű együttműködés az intézményekkel, a cégekkel, a lakossággal, beleértve a kihelyezett állományt is

2.8.           A civil, polgári ellenőrzés szélesítése és ennek bemutatása

2.9.           Nemzetközi példák

2.10.       egyéb

3.      A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti valamint a fegyveres erőkkel és rendvédelmi szervekkel való együttműködésének fejlesztése, a veszélyforrások és kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel.

3.1.           A védelmi szervezetek rugalmas, operatív együttműködési mechanizmusai, megoldásai, szervezetei, jogi és egyéb feltételrendszere.

3.2.           Nemzetközi példák

3.3.           egyéb

4.      A szolgálatok célszerűbb szervezése és működtetése, a személyi és dologi kiadások optimalizálása a feladataiknak megfelelően. A finanszírozás mértékének vizsgálata a GDP-hez viszonyítva, különös tekintettel a költségvetés védelmi célú tételein belül az egyes védelmi szervezeteket illető arányokra.

5.      A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása, sajátos feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelő szintre emelése, az ország más (gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások ellensúlyozása valamint a  kontraszelekció megelőzés érdekében.

5.1.           Az idevonatkozó foglalkoztatási, bérezési, juttatási, kedvezményezési, stb. szabályozások összehasonlító elemzése más fegyveres testületi, rendvédelmi szervi, köztisztviselői, stb területekkel.

5.2.           A hasonló képzettségű és hasznosítási értékű, a versenyszférában foglalkoztatottakkal való összevetés és megoldás.

5.3.           A képzési és továbbképzési rendszer kidolgozása és működtetése

5.4.           Nyugdíjrendszer és a nyugdíjasok alkalmi továbbfoglalkoztatása

5.5.           Nemzetközi példák

5.6.           egyéb

6.      A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgálatok irányításának, szervezésének működtetésének, személyi állományának függetlenítési lehetőségei, módszerei a különböző választási- és kormányciklusoktól, az ország biztonsági-védelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása valamint a személyi állomány biztonságérzete céljából.

6.1.           Parlamenti ellenőrzés kiterjesztése

6.2.           Pártkapcsolatok reális szabályozása

6.3.           Garanciák a pártpolitika független személycserékre, a funkciók tükrében.

6.4.           A személycseréknél a szakmai alkalmasság, gyakorlat, tapasztalat és elismertség meghatározó jellege

6.5.           Nemzetközi példák

6.6.           egyéb

7.      A szolgálatok hasznosításának erősítése az ország komplex fejlesztésében,  a pénzügyi-gazdasági-műszaki-tudományos-környezetvédelmi-egészségügyi, stb területeken is.

7.1.           A NBS-ban szereplő célokkal összhangban a koncepció elem kialakítása

7.2.           A megfelelő szakmai szervezeti egységek létrehozása, megfelelő jogi, szervezési, stb előzményekkel

7.3.           Nemzetközi példák

7.4.           egyéb

8.      A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a kölcsönösen előnyös érdekek figyelembe vételével is.

8.1.           Az ország biztonsági érdekeinek megfelelően

8.2.           Az ellentétes érdekű országokkal való kapcsolatoktól sem elzárkózni

8.3.           Ésszerűen, de rugalmasan és nyitottan, mert minden kapcsolatot és információt is lehet hasznosítani

8.4.           Nemzetközi példák

8.5.           egyéb

 

 

 

 

A PDF formátumú dokumentumok olvasáshoz,
az Adobe Reader program letölthető az alábbi helyről:

Megtekintés vagy letöltés: PDF formátumban, RTF formátumban
Nyomtatás Hivatkozás küldése
Honlap Tartalom (Térkép)

Dr. Várhalmi A. Miklós (PhD) * H-6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3. * SKYPE név: vamiklos * Tel: +36-21-2525010 * Fax.: +36-79-326581 * varhalmi.miklos(kukac)baja(pont)hu